Leerkrachten: juf Linda Daalder en juf Debby Kieft
Aantal leerlingen:
groep 5: 13 leerlingen
groep 6: 12 leerlingen

Er zitten 25 kinderen in groep 5/6 .
Wij krijgen verschillende soorten vakken op deze school, zoals voor groep 6 topografie, rekenen, taal, spelling, Engels, muziek, gym, handvaardigheid, automatiseren,  woordenschat en voor groep 5 rekenen, taal, spelling, Engels, woordenschat, gym, automatiseren, muziek, handvaardigheid.
De juffen heten Linda Daalder en Debby Kieft. Juf Linda geeft op maandag en op dinsdag les en juf Debby op woensdag donderdag en vrijdag.
Wij hebben ook een gymjuf die heet Sandra.  Zij geeft hele leuke lessen.
Er zitten 8 meiden in de klas 17 jongens.
Wij hebben ook een muziek juf zij heet Mariken.

De bruinvis school staat in Oudeschild.

Groetjes leerling Moos.