Leerkracht: Thomas Heijdeman

Aantal leerlingen:
groep 3: 11 leerlingen
groep 4: 5 leerlingen

Leerstof
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Lijn 3’ met daarbij aansluitend de schrijfmethode ‘klinkers’.

In groep 4 wordt taal en spelling aangeboden vanuit de methode ‘taal actief’. Bij het rekenonderwijs wordt in zowel groep 3 als groep 4  gebruik gemaakt van de methode ‘wereld in getallen, deze lessen worden door de leerlingen uit groep 4 op hun laptop gemaakt, waarbij ze direct feedback ontvangen.

Hieronder vindt u een korte uitleg over de verschillende methodes.

Lijn 3
Met Lijn 3 leg je een stevige basis voor goed leren lezen. Niet voor niets liggen de resultaten boven het landelijk gemiddelde. Lijn 3 stelt de letter centraal en maakt differentiëren makkelijk.

  • De letter centraal
  • Ontdek de wereld
  • Samen leren lezen

Wereld in Getallen
Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus!

De wereld in getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst wordt instructie gegeven voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament.

Klinkers
Met Klinkers ontdekken kinderen het belang en het plezier van schrijven. De oefeningen zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Bovendien kun je als leerkracht kiezen voor blokschrift, verbonden schrift of een combinatie hiervan. Zelfs op individueel niveau.

  • Aandacht voor schrijfhouding
  • Past bij de wereld van kinderen
  • Sluit perfect aan bij Lijn 3

Taal Actief
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les. 

Bij Spelling Actief wordt elke les gestart met een dictee, waarbij woorden vanuit de les, maar ook herhalingswoorden aangeboden worden. Na de instructie wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan het spellingsdoel van de les.

Kiva
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Ons motto is dan ook: 'Samen maken wij er een fijne school van!'
Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Werkwijze in de klas
IGDI-Model
In de lessen wordt gebruik gemaakt van het igdi-model. Dit betekent dat elke les volgens een vaste volgorde verloopt: 
•         Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
•         Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die 
          geen instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
•         Zelfstandig Werken van de groep.
          Verlengde Instructie voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
•         Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
•         Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

Digitale Verwerking en Planbord
Elke leerling in groep 4 werkt met een eigen laptop. Na het afronden van een les gaan kinderen zelfstandig op de computer aan de slag met persoonlijke oefeningen gericht op eigen leerdoelen. Voor groep 3 wordt gebruik gemaakt van een planbord, waarbij kinderen eerst werken aan de ‘moet’ taakjes, om vervolgens zelf de keuze te maken uit de extra taakjes.

Zelfstandig Werken
Bij het werken gebruiken de leerlingen een vragenblokje. Het vragenblokje wordt neergezet als:

  • een leerling een vraag heeft (?)Vragenblokje
  • een leerling niet gestoord wil worden
  • een leerling samenwerkt met een klasgenoot
  • een leerling aangeeft dat hij anderen kinderen kan helpen met een vraag