Groep 7/8

Leerkrachten:
Johan Heijdeman (ma-do)
Jolande van Zuilekom (vr)

Aantal leerlingen:
groep 7: 13 leerlingen
groep 8: 12 leerlingen

Leerstof
In onze groep werken we met veel verschillende methodes en middelen.
De belangrijkste methodes zijn:
Kiva, een methode die helpt dat de Bruinvis een fijne school is voor iedereen.
Voor taal en spelling: ‘Taal actief’ en ‘Spelling actief’.
Bij het rekenonderwijs gebruiken we de methode ‘Wereld in getallen’.
Begrijpend lezen wordt aangeboden via ‘Nieuwsbegrip’.
Voor wereldoriëntatie gebruiken we het aanbod van uitgeverij Blink.
Verkeer wordt gegeven via de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.
Engels wordt aangeboden met de methode ‘Groove me’.

Iedere leerling heeft een Chromebook. Een aantal vakken wordt aangeboden via Gynzy. Dit is een platform dat instructie en verwerking digitaal aanbiedt en direct feedback geeft aan de leerlingen en de leerkracht.

Iedere dag automatiseren we met sommen, een mini-dictee en met woordracen.
Om de week krijgen we muziekles van muziekdocent Mariken.
Tweemaal per week hebben we gymles van juf Sandra.

Daarnaast maken we ook werkstukken en presentaties in de klas en verzorgt ieder kind een spreekbeurt.
Ook hebben we twee keer per week huiswerk: een maakopdracht en een leeropdracht.

Kiva
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Ons motto is dan ook: 'Samen maken wij er een fijne school van!'
Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Taal Actief en Spelling Actief
De methode voldoet aan het referentiekader voor taal en ondersteunt opbrengstgericht werken. Taal actief is al jaren de meest gebruikte taalmethode in het basisonderwijs.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is immers de basis voor alle andere vakken.
Grammatica en woordenschat zijn twee belangrijke onderdelen.

Bij Spelling Actief wordt gewerkt aan de schrijfwijze van woorden door het aanleren van de vele spellingsregels en ook leren de kinderen werkwoorden op de juiste manier te gebruiken en schrijven.

Taal wordt ook via Gynzy aangeboden wat betreft grammatica en woordenschat.
Spelling wordt volledig digitaal aangeboden via de lessen van Gynzy.

Wereld in Getallen
Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus!
De wereld in getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst wordt instructie gegeven voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament.
Rekenen wordt volledig aangeboden via Gynzy.

Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip heeft iedere week een actueel onderwerp waarmee leerlingen aan de slag gaan om hun woordenschat uit te breiden en leesstrategieën te leren. Na een kort filmfragment volgt een leestekst. Daarna wordt een aantal inhoudelijk vragen gesteld over de tekst.

Wereldoriëntatie
Uitgeverij Blink biedt thema’s aan waarbij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. Het zijn interactieve lessen met zoekopdrachten, kijkopdrachten, samenwerken, presentaties maken etc. We hebben ervoor gekozen ieder thema schoolbreed aan te bieden, zodat alle groepen rond hetzelfde onderwerp aan het werk zijn.

Verkeer
De bekende verkeerskrant vormt de basis voor de lessen. We streven ernaar dat alle leerlingen de school verlaten met een verkeersdiploma voor theorie en praktijk.

Engels
Via ‘Groove me’ krijgen de kinderen Engelse les. Een eigentijds lied vormt de basis voor twee lessen, waarbij uitspraak, betekenis en schrijfwijze aan bod komen.

Werkwijze in de klas

IGDI-Model
In de lessen wordt gebruik gemaakt van het igdi-model. De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. 

Dit betekent dat elke les volgens een vaste volgorde verloopt:

• Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
• Interactieve instructie en begeleid inoefenen
• Zelfstandig Werken van de groep.
• Verlengde Instructie voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
• Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
• Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

Digitale Verwerking
Elke leerling werkt met een eigen laptop. Na het afronden van een les gaan kinderen zelfstandig op de computer aan de slag met persoonlijke oefeningen gericht op eigen leerdoelen. Gynzy biedt adaptieve oefenstof aan, dat betekent dat de opdrachten zijn aangepast aan het niveau van het kind.