Voor al het nieuws maken wij op school gebruik van Parro,

Nog geen toegang tot Parro? Vraag de leerkracht van uw kind om de koppelcode.