Texelse scholen bundelen krachten op Texelsonderwijs.nl

Op Texel hebben alle basisscholen de krachten gebundeld. We vinden dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om het allerbeste onderwijs bieden, zo dicht mogelijk bij huis. It takes an Island to raise a child, vrij naar het Afrikaanse spreekwoord. Dat betekent niet dat er niets te kiezen is. We werken samen op een manier die de identiteit van de individuele scholen versterkt. Want we geloven in diversiteit en in keuzevrijheid.

We zien het als een proces: er worden gestaag stappen genomen om de ambities waar te maken en tegelijkertijd is er ruimte om te zoeken naar de beste manieren en naar maatwerk. Samen hebben we onderzocht wat er nodig is om kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te laten volgen en hoe we ze dan de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. We hebben gezocht naar een constructieve manier om met bevolkingskrimp om te gaan, met kinderen met speciale behoeften en met de gebouwen.

Op de website texelsonderwijs.nl zijn de ontwikkelingen te volgen. Je leest er het laatste nieuws en verschijnen steeds nieuwe interviews met schoolleiders die vertellen over hun ervaringen en met kinderen die vertellen over hun school en over hun wensen. Ook de bouw van de Skool -het gloednieuwe gebouw dat in Den Burg verrijst en waar alle basisscholen uit het grootste dorp straks zullen huizen- is er te volgen.